Loại phòng

Khách sạn Phương Nga

Standard

 • Số lượng: 14
 • Diện tích: 19m2
 • Giường: 01 giường lớn
 • Số người: 2
Giá: 520.000 VNĐ
Giảm giá 10% từ Chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần
Chi tiết

Superior

 • Số lượng: 14
 • Diện tích: 22m2
 • Giường: 02 giường đơn hoặc 01 giường đôi
 • Số người: 2
Giá: 590.000 VNĐ
Giảm giá 10% từ Chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần
Chi tiết

Triple

 • Số lượng: 5
 • Diện tích: 28m2
 • Giường: 01 Giường đơn, 01 Giường đôi
 • Số người: 3
Giá: 820.000 VNĐ
Giảm giá 10% từ Chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần
Chi tiết

Family

 • Số lượng: 8
 • Diện tích: 33m2
 • Giường: 02 giường đôi
 • Số người: 4
Giá: 980.000 VNĐ
Giảm giá 10% từ Chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần
Chi tiết

VIP

 • Số lượng: 4
 • Diện tích: 60m2
 • Giường: 01 giường đôi
 • Số người: 2
Giá: 1.800.000 VNĐ
Giảm giá 10% từ Chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần
Chi tiết